7 ve 8 Mayıs 2016

Kategoriler

Etap 1: Uzun Mesafe
Kategori
Parkur Uzunluğu (km)
Kategori
Parkur Uzunluğu (km)
Doğum Yılı
K16A
4,2 – 4,8
E16A
4,2 – 4,8
2001-2000
K16B
3,5 – 4,0
E16B
3,5 – 4,0
2001-2000
K18A
5,0 – 5,5
E18A
5,0 – 5,5
1999-1998
K18B
4,2 – 4,8
K18B
4,2 – 4,8
1999-1998
K20A
5,5 – 6,0
E20A
5,5 – 6,0
1997-1996
K20B
5,0 – 5,5
E20B
5,0 – 5,5
1997-1996
K21E
7,0 – 10,0
E21E
7,0 – 11,0
K21A
5,5 – 6.5
E21A
3,0 – 8,5
K35
2,3 – 4,5
E35
3,0 – 6,0
– 1981
K40
E40
1976
K45
2,3 – 4,0
E45
3,0 – 5,0
– 1971
K50
K50
1966
K55+
2,3 – 3,5
E55+
2,7 – 4,5
– 1961
Kopen
1,5 – 2,5
Eopen
1,5 – 2,5
*Mesafeler genel fikir amacıyla verilmiştir. Mesafelerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
**Kategori birleştirilmesi Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatı’ndaki hükümlere göre yapılır.
Etap 2: Bayrak Yarışı
Kategori
Parkur Uzunluğu – Tek ayak (km)
Doğum Yılı
K/E Junior
2.5 – 2.7
1996 – 2002
K/E Elit
3.0 – 3.2
K/E Master
2.9 – 3.1
– 1981
Kategoriler Erkek ve Kadın Elit, Master ve Junior olarak 6 ayrı kategoride olacaktır.